Szanowni Państwo.

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy Turobin ze szczegółowym uwzględnieniem możliwości uzyskania pomocy strukturalnej w bieżącym okresie programowania (lata: 2014-2020), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Wójt Gminy Turobin informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie czerwiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Turobin niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

Podkategorie