Kwiaty

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który jest równocześnie Dniem Pracownika Samorządowego wszystkim: byłym i obecnym Pracownikom Samorządowym Urzędu Gminy i jednostek podległych składam serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia.

Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności i uznania za trud, poświęcenie, zaangażowanie, dobre pomysły i ciężką pracę, która przyczynia się do krzewienia idei samorządności wśród naszych mieszkańców.

Życzę pomyślności w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb mieszkańców a także satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej, wytrwałości w podejmowaniu i realizowaniu nowych przedsięwzięć, szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wójt Gminy Turobin

Eugeniusz Krukowski

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację o planowanych w II półroczu 2016 r. naborach wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Wójt Gminy Turobin zawiadamia, że w dniach od 18.05.2016 r. do  27.05.2016 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków dla zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin”. Deklaracje przystąpienia do programu można pobrać ze strony internetowej www.turobin.pl oraz w Urzędzie Gminy Turobin pok. nr 14 (sekretariat).

Zapraszamy na Rodzinny Festyn Ludowy do "Folwarku Widniówka" dnia 5 czerwca 2016 r., godz.: 14:00.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  17 maja 2016 roku o godzinie 13:00 w budynku Remizy OSP Turobin.

Podkategorie