Rozpoczęcie Turnieju: godzina 10:00

Drużyny proszone są o przybycie na godzinę 9:30

Regulamin Turnieju dostępny jest w plikach do pobrania

Stawki i terminy składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

W 2015 r. producenci rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

Podkategorie