W niedzielę 14.06.2015 dwa koła gospodyń wiejskich, z Koloni Guzówka i Rokitowa uczestniczyły jako reprezentantki naszej gminy w Festiwalu Sztuki Lokalnej i Kulinariów „ Biłgorajska Nuta” organizowanych w tym roku w Gromadzie.

Panie przygotowały lokalne specjały, które cieszyły się ogromną popularnością wśród uczestników festynu.

Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza od kilku lat bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Co roku uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki. Ten rok okazał się dla szkoły wyjątkowy. Uczennica z klasy V Julia Ogorzałek zdobyła najwyższą nagrodę za bardzo wysoki wynik – obóz językowy w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci w Lesku (Bieszczady)


Z wypoczynku mogą skorzystać osoby w wieku do 16 r. ż. (urodzone po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

Okręgowa Komisja nr 33 w Turobinie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów do Rady Powiatowej w powiecie Biłgorajskim Lubelskiej Izby Rolniczej

Zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

  1. Jarmuł Stanisław - 53 głosów                                              
  2. Wilczopolski Adam - 77 głosów                                          
  3. Wlizło Janusz   - 51 głosów                                                
  4. Ziajko Dorota Agata - 78 głosów

 

Podkategorie