W dniu 24 maja 2015 r. na stadionie sportowym w Turobinie odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin: Turobin-Goraj-Frampol oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z Gródek i  Goraja.

„Misja Przyroda" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie biłgorajskim, okręg nr 33 w Turobinie

Podkategorie