W związku z ogromną ilością osób chętnych na szczepienie oraz ograniczeniem związanym z ilością szczepionek, uruchomiono nową funkcjonalność rejestracji na szczepienia:

  • wysłanie SMS na numer 664 908 556 o treści:                SZCZEPIMY SIĘ

Po wysłaniu SMS zostanie przekazana prośba o podanie danych (numeru PESEL i kod pocztowy), które trafią do systemu i konsultant zadzwoni, gdy będą wolne terminy. 

Szanowni Państwo,

                Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 2/RPLU/3619/2019/VI/DIF/202 „Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża”  z dnia 17 września 2019r. podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie umowy nr RPLU.03.07.00-06-0481/16-00 o Finansowaniu Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku  o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

 

Podkategorie