W dniu dzisiejszym (21.07) z powodu awarii wodociągu Turobin w miejscowości Turobin nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii - do godziny 17.00.

Gmina Turobin realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w gminie Turobin”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst  dla osób zez szczególnymi potrzebami.

 

 Wartość grantu 74 000 zł.

 

 

Przedsięwzięcie przewiduje  następujące działania:

 • dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół (dostępność architektoniczna) 
 • usługa doradcza w  ramach  dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • zakup wyposażenia w ramach dostępności  komunikacyjno-informacyjnej (m.in. przenośna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna, powiększalnik przenośny).
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
     a)projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
     b)projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.
6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz

III Turobińska Gala Folkloru i Disco Polo już za nami. 2 lipca 2023 r. w Turobinie było na ludowo, biesiadnie i rozrywkowo.

Po uroczystym otwarciu festynu przez Wójta Gminy Turobin Andrzeja Kozinę, w części folklorystycznej zaprezentował się Dzienny Dom Senior + z Tarnawy Dużej, nie tylko seniorzy ale też pracownicy.

Mieliśmy zaszczyt gościć Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, którzy wraz z Wójtem Gminy Turobin Andrzejem Koziną dokonali uroczystego przekazania sprzętów zakupionych na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich z Czernięcina Głównego, Guzówki Kolonii, Olszanki, Tokar i Żabna w ramach środków pozyskanych z programu Funduszu Sprawiedliwości. Zakupione sprzęty są przeznaczone do wykorzystania przy organizacji różnego rodzaju uroczystości i imprez, mających na celu działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

Po tym radosnym wydarzeniu na scenie pojawili się soliści z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego: Emilia Nazar, Maja Dziewa, Maja Wójcik, Aneta Luks i Izabela Mich.

Następnie  w taneczny nastrój niedzielnego popołudnia wprowadzili nas seniorzy z zespołu Kwiat lipy, również z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego. Dyrygentem zespołu jest Pani Diana Krzemińska.

Lokalne imprezy zawsze uświetnia swoją obecnością Kapela Turobińska , której kierowniczką jest Edyta Prokopiuk. Na scenie nie mogło również zabraknąć zespołu wokalnego Incognito z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Część folklorystyczno – biesiadną imprezy zamknął występ zespołu Hajen z Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Mimo pewnych obaw związanych z pogodą, wiatr rozwiał deszczowe chmury, by mieszkańcy gminy Turobin oraz przybyli goście mogli spędzić niedzielne popołudnie i wieczór śpiewająco i tanecznie.

Na Turobińskiej scenie pojawiły się gwiazdy disco polo zespoły Baflo i MeGustar.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników zabezpieczono zaplecze gastronomiczne, na zasadzie - dla każdego coś pysznego.

Najmłodsi również nie mogli narzekać na nudę. Standardowo były dmuchane urządzenia zabawowe ale też możliwość przejażdżki na kucyku a także stoiska z zabawkami i słodyczami.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali druhowie OSP z Turobina, funkcjonariusze Policji oraz agencja Ochrony.

 

20230707124750.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 48 155,00 zł. Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie  w kwocie:

- Szkoła Podstawowa w Gródkach – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie  –  5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie – 15 000,00 zł

Grupę docelową stanowiło 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie oraz Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Turobinie w dniu 30 maja 2023 r. uczestniczyli w wycieczce i zrealizowali następujące punkty edukacyjne:

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Muzeum Łazienki Królewskie
 • Zespół Zabytkowy Cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem

Powyższe obiekty zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach. Szczególnie zachwyciły uczniów Łazienki i Pałac na wodzie oraz Pomnik Fryderyka Chopina.

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 5 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 6025,00 zł.

Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródkach w ramach programu „Poznaj Polskę” w dniach 15-16 czerwca 2023 r. zwiedzili takie miejsca jak:

 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Święty Krzyż- pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 • Oblęgorek- pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

Celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków Ziemi Kieleckiej, zainteresowanie  i zaciekawienie uczniów historią Polski, zdobywanie wiedzy historycznej i przyrodniczej przez obserwację i doświadczanie. Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 10 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 8 130,00 zł.

Z kolei w dniach  31 maja 2023 r. – 02 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie mieli możliwość zobaczenia następujących miejsc:

 • Łańcut - Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Przemyśl – zespół staromiejski
 • Przemyśl - Twierdza Przemyśl
 • Solina - Jezioro Solińskie i Zapora
 • Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej
 • Komańcza - miejsce uwięzienia Prymasa

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 15 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 4000,00 zł.

Wycieczki zorganizowane  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” pozwoliły urozmaicić zajęcia lekcyjne i wspomogły realizację podstawy programowej.

Podkategorie