W dniu 20.02.2016 r. (sobota) od godz. 9:00 do ostatniego pacjenta w Urzędzie Gminy w Turobinie (Sala Posiedzeń) odbędą się badania okulistyczne

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza miłośników muzyki - śpiewających, grających do udziału w przesłuchaniu rekrutacyjnym do zespołów wokalno-instrumentalnych.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania rekrutacyjne odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w dniu 2 marca 2016 r. przy Remizie OSP w Turobinie w godz.: 9:00 - 17:00

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje wypoczynek dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podkategorie