Wójt Gminy Turobin informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie czerwiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Turobin niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Gabinet Weterynaryjny w Olszance powiadamia,

że dnia 22 sierpnia 2015 r. (sobota)

Podkategorie