Bezpłatny system SMS z powiadomieniami dla mieszkańców

 

Gmina Turobin rusza z  bezpłatnym system powiadomień SMS dla mieszkańców. Osoby, które dołączyły do systemu otrzymają za jego pomocą powiadomienia o terminie i rodzaju odbieranych śmieci oraz ważne komunikaty o przerwach w dostawie wody, awariach, zebraniach, wydarzeniach itp. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Turobin do dołączenia.

W systemie są tylko nasze dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i miejsce zamieszkania. W każdej chwili można je poprawić lub zmienić. Korzystanie z usługi jest całkowicie bezpłatne, użytkownik wyrażający chęć otrzymywania powiadomień sms nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbieraniem wiadomości. W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z usługi - również nieodpłatnie.

Przesyłane przez Urząd Gminy Turobin informacje będą dotyczyły m.in:

  • upływu terminu płatności rat podatków i opłat za odpady komunalne, wodę, kanalizację i inne
  • awarii i planowanych przerw w dostawie wody,,
  • ważnych wiadomości i wydarzeń z obszaru kultury, oświaty, sportu i samorządu.
  • innych związanych z działalnością Urzędu Gminy

Aby zapisać się do systemu powiadamiania SMS należy:

Wypełnić oświadczenie z załącznika.

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 22 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy.

Temat: Omówienie spraw bieżących oraz przygotowania do Święta Kobiet.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Turobin aplikuje o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turobinie, ul. Rynek 4, tel. 84 6833417.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

1)        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  1. a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Turobin środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Tłusty czwartek, tzw. ostatki to zgodnie z tradycją czas zakończenia karnawału z tańcami, muzyką, smacznym jedzeniem i oczywiście z pączkiem i faworkami.

Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Andrzeja Koziny Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie przy wsparciu Zespołu Szkół w Turobinie zorganizowała zabawę ostatkową – Potańcówkę z pączkiem.

Takiej imprezy jeszcze w Turobinie nie było. Zatem nie dziwi, że na zaproszenie odpowiedziało tak wielu naszych mieszkańców ale też gości spoza terenu gminy Turobin. Nic dziwnego, bo zabawę prowadziły dwa doskonale znane zespoły muzyczne Kapela Turobińska i zespół Baflo. Tańce i świetna zabawa, zróżnicowane wiekowo towarzystwo, bo w ostatki wszyscy są spragnieni zabawy.

Oczywiście dla uczestników poza doskonałą muzyką przygotowano też słodki poczęstunek – tradycyjne pączki i faworki oraz napoje.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 20.02.2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy. Temat: Omówienie spraw bieżących.

Podkategorie