Na podstawie wprowadzonych przez ustawodawcę przepisów Gminy mają obowiązek rejestracji ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. W związku z powyższym Gmina Turobin informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) należy zgłosić nieruchomość do ewidencji.

Zgłoszenie należy przekazać w terminie do 31 marca 2023 r. do Urzędu Gminy pokój nr 9: osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub poczty. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.turobin.pl. Kontakt telefoniczny 84 683 33 35 wewn. 40.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI MA CHARAKTER OBOWIĄZKOWY! 

Obowiązek nie dotyczy  mieszkańców Turobina i Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego

zbiorniki bezodpływowe

pdf

Formularz zgłoszenia

Rozmiar: 72.76 kb
Odsłon : 174
Data dodania: 2023-01-12
docx

klauzula informacyjna zbiorniki bezodpływowe

Rozmiar: 15.88 kb
Odsłon : 99
Data dodania: 2023-01-13

Wójt Gminy Turobin oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie zapraszają dzieci na Aktywne Ferie. 

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie lub pod numerem telefonu 84 683 33 51

POWIATOWY  ZESPÓŁ

DORADZTWA  ROLNICZEGO

W  BIŁGORAJU

organizuje  ,,Kurs chemizacyjny” uzupełniający

 

W dniu 31.01.2023 (wtorek) w UG Turobin

(sala posiedzeń) o godzinie 900 odbędzie się kurs chemizacyjny              

Opłata za kurs 100 zł.

 

W razie pytań proszę o kontakt z Z. Dziura tel. 605823367

Proszę o zabranie ze sobą numeru poprzedniego zaświadczenia

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Pamiętaj o aktualnym zaświadczeniu gdy: ubiegasz się o dopłaty bezpośrednie i stosujesz środki ochrony roślin.

Każdy rolnik który stosuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne przy użyciu środków ochrony roślin jest zobowiązany do posiadania aktualnego zaświadczenia.

 

Serdecznie zapraszamy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 11.01.2023 r o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Omówienie spraw bieżących.

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 11.01.2023 r o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się 11.01.2023 r o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023. 

Podkategorie