Po dwuletniej przerwie 8 marca 2023 r. Wójt Gminy Turobin i Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie zaprosili wszystkie Panie do uroczystych obchodów tego święta. Spotkanie odbyło się w remizie OSP w Turobinie. Takiej frekwencji chyba nikt się nie spodziewał. Mimo, że sala jest duża zabrakło miejsc siedzących.

Wspólne świętowanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych przez Wójta. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec, ksiądz Mirosław Barański, którzy złożyli Paniom moc serdecznych życzeń.

Koła Gospodyń Wiejskich z: Czernięcina Głównego, Guzówki Kolonii, Olszanki, Tokar i Żabna uzyskało uzyskały dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Koła otrzymały po 4 tys. zł. Promesy wręczył wiceminister Marcin Romanowski.

Zaśpiewano Sto lat a wszystkie Panie obdarowano kwiatami i słodkim upominkiem.

5 marca 2023 r. z inicjatywy Wójta Gminy Andrzeja Koziny zorganizowano  Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny, po czym uczestnicy przeszli do Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej. Tam odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego a następnie na tle werbla, u stóp historycznego krzyża zostały złożone wieńce. W hołdzie Niezłomnym wieńce złożyły władze Gminy Turobin, delegacje z Zespołu Szkół w Turobinie, ze Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie. Kwiaty złożyła też młodzież z Kapeli Turobińskiej. Po części oficjalnej uczestników uroczystości zaproszono do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek partyzanckich. Ponadto zadbano również o ciepły poczęstunek. O bezpieczeństwo dbali druhowie z OSP w Turobinie.

Wieczorem w remizie OSP w Turobinie o 17.30 Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie zorganizowała projekcję filmu Historia Roja, opowiadającą o tragicznych losach żołnierzy, którzy nie potrafili się pogodzić z sowiecką niewolą i nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej. Niezłomni, choć nie udało im się odzyskać Ojczyzny takiej, o jakiej marzyli stali się przysłowiowym ziarnem, bo dzięki ich bohaterskiej postawie duch w narodzie nie zginął a walka o prawdziwie wolną Polskę trwała przez kolejnych kilkadziesiąt lat, do 1989 r.

Wójt Gminy Turobin ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania
 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Turobin
w 2023 roku.

Nabór będzie trwał od 1 marca do 30 kwietnia 2023r.

Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków.

Tryb przyznawania dofinansowania określa Uchwała nr XL/239/2018 Rady Gminy Turobin
z dnia 2 lutego 2018r. (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 740) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Turobin.

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Turobin z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. oraz powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert

pożytek publiczny

pdf

zarzadzenie nr 14

Rozmiar: 527.33 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2023-03-09

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TUROBINIE

ZAPRASZA MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE NA CZWARTKOWE

WARSZTATY PLASTYCZNE

16 MARCA, 23 MARCA, 30 MARCA

GODZINA 18.00

TEMATYKA ZAJĘĆ ZWIĄZANA ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI

ZAPISY:

TEL. 501 155 488 (ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ ZAJĘĆ OBOWIAZKOWE)  ILOŚĆ MIEJSC 10

Podkategorie