W piątek 5 listopada 2021 r.  tylko do godz. 12.00, będzie można załatwić sprawy z zakresu dowodów osobistych.  Skrócenie czasu obsługi,  związane jest z wdrażaniem rządowych rozwiązań technicznych, które umożliwią wyrobienie nowego dokumentu tożsamości.

 

            Od poniedziałku 8 listopada 2021 r., mieszkańcy będą mogli już składać wnioski o dowód osobisty według nowych regulacji.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności..

Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie gov.pl.

 

Komisja Rolnictwa odbędzie się dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Turobin.

Temat: Ocena ściągalności podatku rolnego i leśnego za I półrocze 2021 r.

Sesja Rady Gminy Turobin odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Gminy Turobin - sala posiedzeń.

  • Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Analiza stanu realizacji budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.
  • Komisja Kultury i Oświaty odbędzie się dnia 26.10.2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Turobin oraz przygotowanie do Święta Niepodległości - 11 Listopada.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 21.10.2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 w remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim. Temat Komisji: Kontrola wydatków Gminy Turobin na fundusz sołecki za 2021 r.

Podkategorie