Wójt Gminy Turobin zaprasza na bezpłatne porady prawne w dniu 10 września 2021 r. w godz. 10:00 - 15:15 do budynku Urzędu Gminy.

Zapisy pod nr tel. 84 68 33 335 w. 30

Wszelkie informacje lub zapytania prosimy kierować do Urzędu Gminy w Turobinie, pod numer tel. 84 68 33 335 w. 23

Klub Sportowy TUR Turobin złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego".

Zgodnie z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda osoba w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi proszę kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, bądź na adres e-mail Urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 września 2021 r. z dopiskiem: "uwagi do oferty uproszczonej realizacji zadania publicznego"

pozytek publiczny 2021 uproszczona

pdf

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Rozmiar: 868.81 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-09-08

"Biała Niedziela" została zorganizowana przez Wójta Gminy Andrzeja Kozinę we współpracy z I Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Lublinie w dniu 29 sierpnia 2021 r.

Do Turobina przyjechało 10 lekarzy specjalistów. Mieszkańcy mieli  możliwość skorzystania z ich porad oraz wykonania dodatkowych badań. Akcja od lat cieszy się dużą popularnością wśród  mieszkańców. Z porad skorzystało:

Dermatolog                       30 osób

Neurolog                           22 osoby

Chirurg-urolog                   13 osób

Ortopeda                           24 osoby

Ginekolog                          16 osób

Kardiolog                           30 osób

Pulmonolog                       10 osób

Laryngolog                        17 osób

Reumatolog                       14 osób

Okulista                             42 osoby

Badanie EKG                      30 osób

Cytologia                           16 osób

Badanie słuchu                  17 osób

Badanie poziomu
cukru we krwi                   34 osoby

Spirometria                       42 osoby

Mierzenie ciśnienia             36 osób

Komputerowe badanie
wzroku                            42 osoby

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin XXXVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 8:00 w Sali Posiedzeń – Urząd Gminy Turobin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Turobin;
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Turobinie;
 3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Turobin na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                 Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                /-/ Ryszard Mróz

 

Podkategorie