Zwrot podatku AKCYZOWEGO w II terminie 2022 roku

Wójt Gminy Turobin informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien:

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie:

3 - 31 października 2022 r. przelewem, w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Uwaga!

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Materiały do pobrania:

akcyza 2022 cz. 2

docx

OŚWIADCZENIA O DZIERŻAWACH-AKCYZA

Rozmiar: 19.41 kb
Odsłon : 41
Data dodania: 2022-07-27
doc

Klauzula RODO akcyza 2022

Rozmiar: 158.72 kb
Odsłon : 48
Data dodania: 2022-07-27
pdf

Wzór_wniosku_akcyza_2022.Sierp

Rozmiar: 1.13 mb
Odsłon : 93
Data dodania: 2022-07-27

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin L Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu
25 lipca 2022 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 6. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadania publicznego.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie Sesji.  

 

 

  

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

 

Podkategorie