Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym w czasie epidemii? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne? Zgłoś ją do dwunastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2020 r.

W tym roku kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 11.09.2020r. w Gminie Turobin zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych. Wszystkie osoby zarejestrowane proszone są o kontakt telefoniczny z urzędem – tel. 84685-00-22.      

 

 

                                                                                                                                         Powiatowy Urząd Pracy

                                                                                                                                                w Biłgoraju

Zapraszamy do kina plenerowego w dniu 13 września 2020 r.

godz. 18:00 Wyprawa Magellana (kino dla dzieci)

godz. 19:30 Pech to nie grzech

Muszla Sportowo-Koncertowa w Turobinie

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r.  istnieje możliwość samodzielnego spisania gospodarstwa rolnego.

Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę: https://spisrolny.gov.pl/

W przypadku braku komputera zapraszamy do Urzędu Gminy w Turobinie (w godzinach pracy urzędu) , pokój nr 7.

Urząd udostępni stanowisko komputerowe a Gminne Biuro Spisowe udzieli wszelkiej pomocy w przypadku problemów z wypełnieniem.

30 sierpnia 2020 r. w Turobinie odbyły się dożynki gminno – parafialne. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Dziekana Krzysztofa Adamowskiego w asyście księży wikariuszy Mirosława Barańskiego i Piotra Niedzieli.

Orszak dożynkowy wyruszył z Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, prowadzony w rytm dożynkowych melodii granych przez Kapelę Turobińską. Zbliżając się do bram kościoła kapela zaintonowała pieśń Plon, niesiemy plon, którą zaśpiewały grupy wieńcowe. Po powitaniu przez księdza Dziekana grupy ustawiły wieńce, po czym rozpoczęło się Msza Święta w intencji rolników. Nabożeństwo dziękczynne przebiegało w podniosłej atmosferze. Ksiądz Dziekan poświęcił przyniesiony do kościoła chleb, symbol tegorocznych zbiorów. Do wiernych zgromadzonych w świątyni a przede wszystkim do rolników skierowano wiele ciepłych, serdecznych słów, podkreślających ich ciężką pracę, nieocenioną rolę w budowaniu lepszego jutra przy jednoczesnym staniu na straży chrześcijańskich i narodowych wartości i tradycji.

Podkategorie