INFORMACJA

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 19.05.2022 r. o godzinie 19:30 w Remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.

Temat: Sprawy bieżące. 

INFORMACJA                                                                                                                                                           

W dniu 21 maja ( sobota) 2022r. będzie wydawana żywność w Remizie w Turobinie. 

 

Godz. 8.00 - 11.00 Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Zabłocie, Nowa Wieś

 

Godz. 11.00- 13.00 Tokary, Huta Turobińska, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie

 

Godz. 13.00- 15.00 Tarnawa Mała, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia, Zagroble, Rokitów, Olszanka

 

Godz. 15.00- 17.00 Żabno, Żabno Kolonia, Guzówka Kolonia, Elizówka

 

Godz. 17.00- 19.00 Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Załawcze

 

Prosimy o zabranie ze sobą reklamówek, toreb, siatek  na artykuły i dostosowanie się do wyznaczonych godzin !!!!!

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUROBIN

24.05.2022

WTOREK

8:00- 15:00 

budynek Urzędu Gminy w Turobinie

zapisy pod numerem telefonu 84 68 33 335

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19.05.2022 r. o godz. 20.00 w remizie OSP w  Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turobin za 2021 r. i wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Turobin z wykonania budżetu Gminy Turobin za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz przedstawienie Radzie Gminy Turobin wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Podkategorie