Został rozstrzygnięty przetarg, na dostarczenie nowego wozu. OSP TUROBIN otrzyma nowy wóz strażacki.
Jest to nowe Iveco Daily. To 3 nowy samochód pozyskany dla Gminy Turobin w ciągu ostatnich 3 lat. Auto zostanie dostarczone w lipcu.
Koszt całkowity to 445 260,00 zł. Środki pozyskano z dotacji KSRG/MSWiA w wysokości 200 000 zł.
Poniżej zdjęcie poglądowe.

Informujemy, że odbiór gabarytów, elektroniki oraz opon w  2022 r.  od mieszkańców posesji zamieszkałych z terenu gminy Turobin  odbędzie się w następujących terminach: 

ODBÓR GABARYTÓW:

23 maj 2022r. – Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny,
Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

24 maj 2022r. -  Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

ODBIÓR ELEKTRONIKI I OPON:

27 czerwiec 2022r. -  Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny,
Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

28 czerwiec 2022r. - Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję( do drogi dojazdowej) do godziny 7.00 rano!

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, baterie można oddać do PSZOK znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 28 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr.tel 84 6833335 wew. 40.

 

UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 202I ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Ssanitarnego w Biłgoraj u ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA|

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov. pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej  produktów Pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 202l ze zm.) da wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wysokość kary pieniężnej do 5000 zł,nie mniej nż 1000 zł| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.

UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 202I ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Ssanitarnego w Biłgoraj u ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA|

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov. pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej  produktów Pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 202l ze zm.) da wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wysokość kary pieniężnej do 5000 zł,nie mniej nż 1000 zł| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

 https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 

Podkategorie