Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Poniższy plakat przedstawia informację o przekazaniu danych kontaktowych do Rejestru.

Z inicjatywy i dzięki wsparciu Pana Marcina Romanowskiego Ministra Sprawiedliwości mamy możliwość zaprosić młodzież w wieku 15-19 lat z terenu gminy Turobin na warsztaty dot. przemówień publicznych oraz sposobów argumentacji, które odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34 w dniach 10, 17 i 24 sierpnia w godz od 15 do 18.30.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

Link do zapisów: https://forms.gle/B9jUUvGLvkqoKUs7A

Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni będą mogli składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 października 2020 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 71 Wójta Gminy Turobin z dnia 15 lipca 2020 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2020 r. wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach.

Kandydatem została Pani Jolanta Dzwolak.

Prowadzimy zapisy na kolonie nad morzem (Ostrowo) dla dzieci rolników w dniach 31.07.2020r. – 09.08.2020r.

Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt.

pokój nr 7 w Urzędzie Gminy

Ilość miejsc ograniczona

cena: 400 zł.

Podkategorie