INFORMACJA                                                                                                                                                           

W dniu 21 maja ( sobota) 2022r. będzie wydawana żywność w Remizie w Turobinie. 

 

Godz. 8.00 - 11.00 Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Zabłocie, Nowa Wieś

 

Godz. 11.00- 13.00 Tokary, Huta Turobińska, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie

 

Godz. 13.00- 15.00 Tarnawa Mała, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia, Zagroble, Rokitów, Olszanka

 

Godz. 15.00- 17.00 Żabno, Żabno Kolonia, Guzówka Kolonia, Elizówka

 

Godz. 17.00- 19.00 Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Załawcze

 

Prosimy o zabranie ze sobą reklamówek, toreb, siatek  na artykuły i dostosowanie się do wyznaczonych godzin !!!!!

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TUROBIN

24.05.2022

WTOREK

8:00- 15:00 

budynek Urzędu Gminy w Turobinie

zapisy pod numerem telefonu 84 68 33 335

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19.05.2022 r. o godz. 20.00 w remizie OSP w  Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.
Temat: Zaopiniowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Turobin za 2021 r. i wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Turobin z wykonania budżetu Gminy Turobin za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz przedstawienie Radzie Gminy Turobin wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Został rozstrzygnięty przetarg, na dostarczenie nowego wozu. OSP TUROBIN otrzyma nowy wóz strażacki.
Jest to nowe Iveco Daily. To 3 nowy samochód pozyskany dla Gminy Turobin w ciągu ostatnich 3 lat. Auto zostanie dostarczone w lipcu.
Koszt całkowity to 445 260,00 zł. Środki pozyskano z dotacji KSRG/MSWiA w wysokości 200 000 zł.
Poniżej zdjęcie poglądowe.

Informujemy, że odbiór gabarytów, elektroniki oraz opon w  2022 r.  od mieszkańców posesji zamieszkałych z terenu gminy Turobin  odbędzie się w następujących terminach: 

ODBÓR GABARYTÓW:

23 maj 2022r. – Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny,
Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

24 maj 2022r. -  Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

ODBIÓR ELEKTRONIKI I OPON:

27 czerwiec 2022r. -  Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny,
Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

28 czerwiec 2022r. - Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję( do drogi dojazdowej) do godziny 7.00 rano!

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, baterie można oddać do PSZOK znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 28 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr.tel 84 6833335 wew. 40.

 

Podkategorie