UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 202I ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Ssanitarnego w Biłgoraj u ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA|

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov. pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej  produktów Pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 202l ze zm.) da wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wysokość kary pieniężnej do 5000 zł,nie mniej nż 1000 zł| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.

UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt I2 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 202I ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do

Państwowego Powiatowego Inspektora Ssanitarnego w Biłgoraj u ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj [REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA|

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w powiatowej stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov. pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej  produktów Pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany - zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i urt. 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 202l ze zm.) da wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wysokość kary pieniężnej do 5000 zł,nie mniej nż 1000 zł| Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie:

 https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 

W imieniu władz samorządowych Gminy Turobin 

z okazji Dnia Strażaka

składamy serdeczne życzenia wszystkim Druhom i Druhnom.

Życzymy Wam wytrwałości w tej trudnej i niebezpiecznej służbie, satysfakcji i wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękujemy za Wasze poświęcenie i odwagę – dzięki Wam mieszkańcy Gminy Turobin czują się bezpiecznie.

Życzymy wielu lat w zdrowiu, szczęścia i bezpiecznych powrotów do domu. 

Niech święty Florian pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina

oraz Przewodniczący Rady Gminy Turobin Ryszard Mróz

zapraszają na gminne uroczystości upamiętniające

231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Program uroczystości:

9:30 – Zbiórka Pocztów Sztandarowych oraz uczestników w parku im. Armii Krajowej w Turobinie oraz uroczysty przemarsz do kościoła św. Dominika

10:00 – Msza Święta z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Turobinie

11:30 – Złożenie wieńców pod pomnikiem w parku im. Armii Krajowej, wspólne odśpiewanie hymnu oraz przemówienia

Podkategorie