Od niedzieli, 1 maja do końca miesiąca, po drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z ćwiczeniami wynikającymi z programu szkoleń Sił Zbrojnych RP.
Pojazdy najczęściej będą się poruszać w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu.
Przejazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową, poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Policję.
Apelujemy o powstrzymanie się od publikacji informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych oraz wylotów i lądowań statków powietrznych.
Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje i urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Wykaz planowanych dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miesiącu maj 20222.

10 maja (wtorek) w godz. 8-12

17 maja (wtorek) w godz. 8-12

24 maja (wtorek) w godz. 8-12

Urząd Gminy Turobin, pokój nr 21

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00

Temat: Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz.: 11:00

Temat: Przygotowania do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz sprawy bieżące.

Podkategorie