Godziny rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r. na terenie Gminy Turobin

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż organizuje spotkanie informacyjne w ramach cyklu „Środy z Funduszem Europejskim”.

Szanowni Państwo.

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy Turobin ze szczegółowym uwzględnieniem możliwości uzyskania pomocy strukturalnej w bieżącym okresie programowania (lata: 2014-2020), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Podkategorie