Wójt Gminy Turobin informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie czerwiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Turobin niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Gabinet Weterynaryjny w Olszance powiadamia,

że dnia 22 sierpnia 2015 r. (sobota)

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika- to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy.

W dniu 15 sierpnia 2015 r. we wsi Guzówka-Kolonia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Turobin. Odświętny orszak utworzyły władze gminy, zaproszeni goście, grupy wieńcowe a zamknęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turobin. Prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Zakrzewa korowód dożynkowy wyruszył spod Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzówce-Kolonii do kaplicy p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Guzówce, gdzie odbyła się Msza Święta Dziękczynna.

Podkategorie