Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  IV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Uprzejmie informuję,

że w dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 15ºº w  budynku   szkoły  podstawowej  w  Czernięcinie  Głównym odbędzie  się spotkanie z  inwestorem planującym zrealizować  farmę wiatrową na terenie wsi  Czernięcin Główny oraz Żabno Kolonia.

Podkategorie