Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Gabinety stomatologiczne  obowiązuje ścisły reżim sanitarny i ścisłe procedury , które mówią o tym , że dla każdego pacjenta musi być zarezerwowane co najmniej 1,5 godziny -  część czasu na zabieg  a część na odkażanie gabinetu. Nie ma możliwości aby  przyjąć pacjenta z bólem  czy też po  zaświadczenie  lekarskie w tzw " międzyczasie", ponieważ każdego pacjenta musimy  traktować jako potencjalnie zakażonego koronawirusem. Tak więc, preferowane są zabiegi planowane, pacjent i lekarz są wtedy całkowicie bezpieczni,  bo wizyta odbywa  się w odkażonym  ozonem i promieniami UV gabinecie. Bezpośrednio po sobie mogą być przyjmowane osoby razem zamieszkujące. Sugeruję więc rodzinne zapisy, umożliwi to większą płynność pracy w gabinecie. Pacjenci bólowi przyjmowani są wtedy, gdy danego dnia nie zgłosi się planowany pacjent .Oprócz tego doraźnej pomocy udzielają gabinety mające specjalistyczny kontrakt z NFZ  jako całodobowe Pogotowie  Stomatologiczne. Wykaz takich placówek  można znaleźć w internecie. Musimy przetrwać ten czas epidemii i proszę o wyrozumiałość, muszę chronić siebie i swoich pacjentów stosując stosowne procedury.

Z poważaniem  lek stom . Danuta Radej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Rozwoju zaprasza na cykl 20 wideokonferencji. Celem wideokonferencji jest przekazanie przedsiębiorcom informacji o przyjętych rozwiązaniach prawnych przeciwdziałającym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19 oraz przekazanie korzyści wynikających z przyjętych pakietów ustaw zwanych Tarczą Antykryzysową. Cykl wideokonferencji potrwa 7 tygodni.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram konferencji znajdują się na stronie:

www.parp.gov.pl/tarcza

Portal Agro-Market24.pl został stworzony, aby ułatwić producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęca również do kupowania przez osoby fizyczne bezpośrednio od rolników. W ten sposób każdy z nas możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Podkategorie