Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 19.10.2023 r. (czwartek) o godzinie 12:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 19.10.2023 r (czwartek) o godzinie 19:00 w Remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 24.10.2023 r (wtorek) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 19.10.2023 r (czwartek) o godzinie 19:00 w Remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Turobin odbędą się 27 października 2023 r w godzinach 8:00 - 15: 00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Zapisy pod numerem telefonu 84 68 33 335 wew. 30
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 października 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami. 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2022/2023. 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów. 8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał: a) projekt uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Turobin. b) projekt uchwały w sprawie określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu Senior+" niezbędnych do wykonywania pracy i realizacji usług w Dziennego Domu „Senior +”w Tarnawie Dużej. c) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/105/2019 Rady Gminy Turobin z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej. d) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXIII/370/2023 Rady Gminy Turobin z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Tarnawie Dużej. e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów. 10. Sprawy różne. 11. Zakończenie Sesji. Przewodniczący Rady Gminy Turobin /-/ Ryszard Mróz

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
przyjęcia programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi
na rok 2024

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Turobin ogłasza konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest zapoznanie się z projektem programu współpracy Gminy Turobin
z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Projekt uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin.

Konsultacje przeprowadza się w okresie od 10.10.2023 -02.11.2023 r.

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać a piśmie uwagi do w/w projektu uchwały za pomocą:

  • Faxu - nr 84 68 33 335
  • E-maila na adres – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pisma wysłanego na adres: Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin (decyduje data wpływu do urzędu)

>>Załącznik: projekt uchwały wraz z programem<<

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina oraz przychodnia Sokoli Wzrok zapraszają Mieszkańców Gminy Turobin na bezpłatne badania okulistyczne.

8 październik 2023 r. Remiza OSP w Turobinie, w godz.: 11:00 - 15:00

Podkategorie