Wójt Gminy Turobin informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. zostanie uruchomione Przedszkole Samorządowe w Turobinie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Turobinie oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Szymona Szymonowicza   w Czernięcinie   i Szkole Podstawowej w Gródkach.

Szczegółowa organizacja pracy przedszkola/oddziałów przedszkolnych będzie uzależniona od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 W czasie pracy przedszkola/oddziałów przedszkolnych będzie obowiązywał rygor sanitarny    i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych.

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

    Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, że

wydawana będzie żywność

w ramach PPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Remiza OSP w Turobinie

dnia 27 maja i 23 czerwca 2020 r.

Turobin,

Przedmieście Szczebrzeszyńskie,

Guzówka Kolonia,

Elizówka, w godz. 8.00- 11.00

Żurawie,

Rokitów,

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie

ODWOŁANE ZOSTAŁO

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

zaplanowane na dzień

12 i 13 maja 2020 r.

Z PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2019

z powodu braku żywności w magazynach PCK w Lublinie

o wznowieniu dostaw będziemy informować

Nazwa sprzedającego:

Gmina Turobin,

23-465 Turobin

NIP 918-19-71-107

REGON 950369184

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód uniwersalny-pożarniczy marki STAR,  typ-model: 005 GBA 2.5/16, rok produkcji 1977, nr rejestracyjny LBL 50 XU, sprawny, będący własnością Gminy Turobin.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

  1. data pierwszej rejestracji – 13.03.1977r.,
  2. stan drogomierza – 29 889,6 KM
  3. numer identyfikacyjny – 03914
  4. numer rejestracyjny – LBL 50XU
  5. rodzaj paliwa - olej napędowy
  6. pojemność silnika – 6842 cm3
  7. Liczba miejsc siedzących 6

1.Złożenie oferty stanowiącej załącznik nr 1.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, złożona w terminie do dnia 18.05.2020r. do godz. 10.00. Załącznik można pobrać w Urzędzie Gminy w Turobinie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Turobinie https://ugturobin.bip.lubelskie.pl/

Podkategorie