Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Turobin.

  1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz

W dniu dzisiejszym (21.07) z powodu awarii wodociągu Turobin w miejscowości Turobin nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii - do godziny 17.00.

Gmina Turobin realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w gminie Turobin”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst  dla osób zez szczególnymi potrzebami.

 

 Wartość grantu 74 000 zł.

 

 

Przedsięwzięcie przewiduje  następujące działania:

  • dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół (dostępność architektoniczna) 
  • usługa doradcza w  ramach  dostępności cyfrowej i architektonicznej
  • zakup wyposażenia w ramach dostępności  komunikacyjno-informacyjnej (m.in. przenośna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna, powiększalnik przenośny).
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
     a)projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
     b)projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.
6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz

III Turobińska Gala Folkloru i Disco Polo już za nami. 2 lipca 2023 r. w Turobinie było na ludowo, biesiadnie i rozrywkowo.

Po uroczystym otwarciu festynu przez Wójta Gminy Turobin Andrzeja Kozinę, w części folklorystycznej zaprezentował się Dzienny Dom Senior + z Tarnawy Dużej, nie tylko seniorzy ale też pracownicy.

Mieliśmy zaszczyt gościć Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, którzy wraz z Wójtem Gminy Turobin Andrzejem Koziną dokonali uroczystego przekazania sprzętów zakupionych na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich z Czernięcina Głównego, Guzówki Kolonii, Olszanki, Tokar i Żabna w ramach środków pozyskanych z programu Funduszu Sprawiedliwości. Zakupione sprzęty są przeznaczone do wykorzystania przy organizacji różnego rodzaju uroczystości i imprez, mających na celu działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

Po tym radosnym wydarzeniu na scenie pojawili się soliści z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego: Emilia Nazar, Maja Dziewa, Maja Wójcik, Aneta Luks i Izabela Mich.

Następnie  w taneczny nastrój niedzielnego popołudnia wprowadzili nas seniorzy z zespołu Kwiat lipy, również z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego. Dyrygentem zespołu jest Pani Diana Krzemińska.

Lokalne imprezy zawsze uświetnia swoją obecnością Kapela Turobińska , której kierowniczką jest Edyta Prokopiuk. Na scenie nie mogło również zabraknąć zespołu wokalnego Incognito z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Część folklorystyczno – biesiadną imprezy zamknął występ zespołu Hajen z Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Mimo pewnych obaw związanych z pogodą, wiatr rozwiał deszczowe chmury, by mieszkańcy gminy Turobin oraz przybyli goście mogli spędzić niedzielne popołudnie i wieczór śpiewająco i tanecznie.

Na Turobińskiej scenie pojawiły się gwiazdy disco polo zespoły Baflo i MeGustar.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników zabezpieczono zaplecze gastronomiczne, na zasadzie - dla każdego coś pysznego.

Najmłodsi również nie mogli narzekać na nudę. Standardowo były dmuchane urządzenia zabawowe ale też możliwość przejażdżki na kucyku a także stoiska z zabawkami i słodyczami.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali druhowie OSP z Turobina, funkcjonariusze Policji oraz agencja Ochrony.

 

20230707124750.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Podkategorie