Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 06 września 2023 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 06 września 2023 r. o godz. 15.30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 08 września 2023 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby zainteresowane kultura i tradycją ludową do udziału w projekcie 

Kulinarne Tradycje Zamojszczyzny

3 września 2023 r. godz.: 11:30

boisko sportowe przy Zespole Szkół w Turobinie

Przypominamy, że do 4 września 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w VII Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się 10 września 2023 r. w Turobinie

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 7  września 2023 roku o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Turobin.

b) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały LXI/352/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2023 roku.

c) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                                                Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                                  /-/ Ryszard Mróz

Informujemy, że w dniu dzisiejszym - 30 sierpień 2023 r.

z powodu awarii nadajnika

kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Turobinie będzie niemożliwy.

Prosimy o kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie