Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Turobinie na dolnej sali gimnastycznej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turobinie za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie za 2019 rok.
 13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Turobin za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 15. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego;
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin;
 3. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
 5. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu II

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Turobin obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, co następuje:

 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Turobin oraz za pomocą poczty internetowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem skrzynki EPUAP  do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 4,

- Nr 10, w liczbie 4.

2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.04.2020 r. o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Gminy Turobin.

3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Zamościu II

 

Ewa Adamiak

 

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

- ograniczenia w przemieszczaniu się;
- zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
- ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
- ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
- zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
- zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
- zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
- zamknięcie restauracji;
- ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
- ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

- zamknięcie szkół i uczelni;
- przedszkoli i żłobków;
- zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
- zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

- ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podkategorie