Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy Turobin, że w związku z ogłoszonym i utrzymującym się stanem epidemiologicznym i związanymi z nim ograniczeniami, wprowadza działania o charakterze profilaktycznym związane z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów pracowników Urzędu Gminy Turobin z odbiorcami usług 

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ:

Rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać tylko w dni robocze do dnia 15 grudnia 2020 r.
w godzinach od 8.00 do 14.00 na numer telefonu konserwatora

- Kalamon Jerzy -516 802 001

- Cieśla Zbigniew -502 774 369

- Omiotek Krzysztof - -509 810 738

- Gmina Turobin (84) 68 33 335 lub (84) 68 33 343

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem nazwiska i adresu odbiorcy usług,

W przypadku niskiej liczby zgłoszeń faktury za dostawę wody, odprowadzone ścieki zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy.

Wpłaty należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można dokonać zgodnie z podanymi niżej danymi do przelewu :

- drogą elektroniczną,

- za pośrednictwem banków,

- za pośrednictwem Urzędów Pocztowych,

DANE DO PRZELEWU

GMINA TUROBIN

ul. RYNEK 4

23-465 TUROBIN

NUMER KONTA :60 8200 1047 2005 4700 0970 0001

tytułem za wodę (za ścieki) + numer faktury oraz nazwisko i adres odbiorcy usług

Gmina Turobin mając na uwadze bezpieczeństwo Odbiorców Usług i naszych Pracowników chce w ten sposób ograniczyć zagrożenie związane z wirusem SARS-COV-2 . Działania mają charakter prewencyjny i z chwilą ustabilizowania sytuacji związanej z epidemią dotychczasowy sposób dokonywania odczytów zostanie przywrócony.

Przepraszam za powstałe utrudnienia.

                                                                                                                      Wójt Gminy Turobin

                                                                                                                         /-Andrzej Kozina-/

Fizjoterapia - Tarnawa Duża 24.

Fizjo-Med Przychodnia Rehabilitacyjna

Zapisy: 

tel.: 508-218-796

tel.: stacjonarny 84 68 60 662

Pacjenci proszeni są o przedstawienie ważnego skierowania od lekarza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowości Bzowiec, gm. Rudnik i Zabłocie gm. Turobin, że:

woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy Turobin ustala dzień 24 grudnia (czwartek) wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 26 grudnia 2020 r., święto przypadające w sobotę w 2020 r.

W związku z decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia informuje się mieszkańców wsi Zabłocie, że woda nie nadaje się do picia i kontaktu z żywnością.

Do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom, gmina będzie bezpłatnie przekazywała wodę pitną mieszkańcom (w 5 litrowych pojemnikach), począwszy od dnia 1 grudnia od godzin rannych.

Woda do celów gospodarczych będzie rozprowadzana przez beczkowóz, planowane dostawy rozpoczną się w godzinach popołudniowych.

Podkategorie