Wójt Gminy Turobin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie, Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Turobin,  adres: ul. Rynek 4, 23-465 Turobin

 Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.)

 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem  "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej    w Czernięcinie", w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Turobin ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 15.15

 Dodatkowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół      w Turobinie tel. 84 683-32-31.

ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

doc

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rozmiar: 37.89 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2023-06-13
pdf

zarządzenie

Rozmiar: 685.03 kb
Odsłon : 30
Data dodania: 2023-06-13
pdf

ogłoszenie o konkursie

Rozmiar: 1.69 mb
Odsłon : 33
Data dodania: 2023-06-13

 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina

zaprasza na bezpłatne porady prawne 

dla Mieszkańców Gminy Turobin,

które odbędą się 15 czerwca 2023 r.

w godz.: 8:00-15:00 

w budynku Urzędu Gminy Turobin.

Zapisy w sekretariacie Urzędu lub pod nr tel. 84 68 33 335

Zapraszamy wszystkich chętnych na zbiórkę krwi

Turobin, 18 czerwiec 2023 r. w dniu zawodów międzygminnych sportowo-pożarniczych

w godzinach 11:00-15:00

plac przy Zespole Szkół w Turobinie

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina 

zaprasza Mieszkańców Gminy Turobin

na bezpłatne badania profilaktyczne:

- borelioza

- cukrzyca

- tarczyca

- cholesterol

Zapisy w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin do dnia 15 czerwca 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Wójta Gminy Turobin z dnia 15 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd będzie nieczynny.

Podkategorie