Serdecznie zapraszamy

na 


Piknik Rodzinny 

4 czerwca - Stadion w Turobinie

15:00 - 19:00

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Turobin na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.

b) projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Turobin z dnia 27 marca 2023 roku za bezzasadną.

c) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

d) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Gminy Turobin 

                                                                                                                                              /-/ Ryszard Mróz

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
ogłoszony w dniu 16 maja 2023r.


Uwaga odbiorcy wody wodociągowej!


Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrującego w wodę miejscowości: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble-Kolonia, Gorajec Stara Wieś- tzw. Tokarka, że zgodnie z decyzją z dnia 16 maja 2023r. wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu woda z wodociągu Radecznica nadaje się do spożycia.


Wprowadzone wcześniej ograniczenia wynikające z braku przydatności wody do spożycia przestają obowiązywać.

Przyjmujemy zapisy na kolonie dla dzieci rolników.

Miejsce: Biały Dunajec

Termin: 30 czerwiec 2023 r. - 8 lipiec 2023 r.

Opłata: 500 zł.

Zapewniamy:

 • zakwaterowanie (3-6 osobowe pokoje z łazienkami)
 • transport autokarowy
 • wyżywienie (5 posiłków dziennie)
 • opiekę wychowawców
 • opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
 • wycieczki autokarowe i piesze, program turystyczny, bilety wstępu.

Zapisy:

pokój nr 7 Urząd Gminy w Turobinie do dnia 5 czerwca 2023 r.

kolonie 2023

pdf

3. Karta_kwalifikacyjna_S_KRUS_2023_LATO

Rozmiar: 807.70 kb
Odsłon : 70
Data dodania: 2023-05-16
pdf

2. Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2023

Rozmiar: 949.99 kb
Odsłon : 283
Data dodania: 2023-05-16

Podkategorie