Firma ICT LAB zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu.

WARUNKI

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r.,   których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wszystkich miłośników rękodzieła  chcących wprowadzić  do swojego domu odrobinę  światecznego nastroju  zapraszamy na zajęcia plastyczne, które odbywać się będą  w Gminnej Bibliotece Publicznej. Zaczynamy we wtorek 22 listopada  o godzinie 16.00 i będziemy się spotykać  raz w tygodniu  do 13 grudnia 2016 r.

 Serdecznie zapraszamy

Apelujemy o pomoc w leczeniu i intensywnej wieloprofilowej rehabilitacji a także dalszej diagnostyki 11- letniego Jakuba Ostasza z Czernięcina Głównego.

„Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży.

Pierzchały straże, a ponad jej głową

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!”

Podkategorie