1. w dniu 10.11.2016 r. w godz. 10.30 – 12.30 wystąpi brak prądu ze stacji TRAFO Turobin Wodociągi (ul. Targowa, Zamkowa, Słoneczna).
2. w dniu 10.11.2016 r. w godz. 12.30 – 15.30 wystąpi brak prądu ze stacji TRAFO Turobin ul. Kościelna (ul. Kościelna, cz. ul. Narutowicza, ul. Staszica, cz. ul. Dekerta, cz. ul. Polna).
3. w dniu 12.11.2016 r. w godz. 8.00 – 12.00 wystąpi brak prądu ze stacji TRAFO Turobin ul. Kościelna (j.w.)

Konsultacje społeczne - rewitalizacja - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Informacja dla mieszkańców – dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Podkategorie