Urząd Gminy w Turobinie informuje, że planowane uprawy maku i konopi włóknistych
w 2017 r. należy zgłosić do Urzędu Gminy pokój 7 do dnia 27.10.2016 r. (termin ostateczny!).
Uprawy maku i konopi włóknistych podlegają przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.)

W 2016 r. Gmina Turobin podjęła się wielu przedsięwzięć, które poprawiły m. in. stan techniczny dróg oraz budynków stanowiących własność Gminy Turobin. Zainwestowano również w modernizacje szkół celem przystosowania pomieszczeń dla najmłodszych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Informujemy, że w dniach 03 - 31 października 2016 r. można zgłaszać się do Urzędu Gminy w Turobinie,  pokój nr 7 w sprawie składania wniosków na bezpłatne usunięcie azbestu (składowanego na posesji lub znajdującego się na dachu). W roku 2017 nie będzie możliwości złożenia wniosku.

Pojekt pn. „RE: start w przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób  młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu ani szkoleniu (tzw. Grupa NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Podkategorie