W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 109102L i nr 109106L  w miejscowości Turobin (od drogi wojewódzkiej nr 848 ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. H. Górki) informuje się, że od dnia 3 października 2016 r. do zakończenia realizacji zadania przystanek autobusowy znajdujący się na ul. Staszica, zostanie przeniesiony na skrzyżowanie ul. Polnej oraz ul. Targowej w Turobinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

W piątek, 16 września 2016 r. w Turobinie, przy pomniku Bohaterów Drugiej Wojny Światowej 1939 – 1945, odbyło się uroczyste spotkanie upamiętniające wydarzenia września 1939 r. – 1 września - wybuch II wojny światowej i 17 września – wejście wojsk sowieckich do Polski.

Na podstawie § 10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 17 – 26 września 2016 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Wójt Gminy, Rada Gminy Turobin, Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin oraz szkoły z terenu gminy Turobin zapraszają do udziału w uroczystości poświęconej 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę.

Uroczystość odbędzie się 16 września 2016 r. o godzinie 10.00 przy Pomniku Bohaterów Drugiej Wojny Światowej w Turobinie.

Podkategorie