Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na która podatne są świnie domowe oraz dziki.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”  zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat typów operacji, które będą miały największe szanse wsparcia w ramach budżetu LSR oraz o zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania.

28 sierpnia 2016 r. odbyły się w Turobinie dożynki gminno – parafialne. Barwny korowód przemaszerował z Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika. Nabożeństwo celebrował ksiądz dziekan Władysław Trubicki, a homilię wygłosił goszczący w naszej parafii misjonarz Józef Ciesielczuk. Po zakończonej homilii poświęcono chleb oraz płody ziemi splecione w przepiękne dożynkowe wieńce, wykonane ze zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Tradycyjnie dożynkowe nabożeństwo uświetnił śpiew chóru parafialnego oraz orkiestra dęta z Zakrzewa.

Serdecznie zapraszamy na uroczystości dożynkowe, które odbędą się 28 sierpnia 2016 na boisku sportowym w Turobinie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Turobin znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podkategorie