Wójt Gminy Turobin zawiadamia, że w dniach od 18.05.2016 r. do  27.05.2016 r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków dla zainteresowanych uczestnictwem w programie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Turobin”. Deklaracje przystąpienia do programu można pobrać ze strony internetowej www.turobin.pl oraz w Urzędzie Gminy Turobin pok. nr 14 (sekretariat).

Zapraszamy na Rodzinny Festyn Ludowy do "Folwarku Widniówka" dnia 5 czerwca 2016 r., godz.: 14:00.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  17 maja 2016 roku o godzinie 13:00 w budynku Remizy OSP Turobin.

3 Maja 2016 roku w Czernięcinie Poduchownym odbyły się uroczystości związane z 225. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączone z obchodami 60-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernięcinie Poduchownym.  

Niedziela 24 kwietnia upłynęła w gminie Turobin pod znakiem troski o zdrowie jej mieszkańców. Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego już po raz trzeci w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Turobinie została zorganizowana tzw. „Biała Niedziela”, w ramach której bezpłatnych porad i konsultacji medycznych udzielali lekarze z I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.

Podkategorie