Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

11 maja 2016 r. w godz. 12:30 - 13:30 można będzie skorzystać z porad dotyczących programu 500+ w ramach akcji 500 BUS

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r , poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje  XIX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Na podstawie § 10.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 18 – 27 kwietnia 2016 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Urząd Gminy w Turobinie informuje mieszkańców, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Turobin w kwietniu odbierane będą odpady wielkogabarytowe (w ramach zbiórki można wystawiać zużyte meble, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, itp.), zużyte opony oraz odpady problematyczne.

Podkategorie