Wójt Gminy, Rada Gminy i Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin zapraszają wszystkie Panie do wspólnego świętowania Dnia Kobiet w dniu 6 marca 2016 r. o godz. 13:00 do sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

W Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin w każdy wtorek odbywają się zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykonują kartki świąteczne i ozdoby związane ze Świętami Wielkanocnymi.

Od 22 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Turobinie można złożyć zeznanie podatkowe przez Internet. Utworzone w tym celu stanowisko komputerowe mieści się w pokoju Nr 9 i czynne jest codziennie w godzinach pracy urzędu.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  26 lutego  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

W dniu 15 lutego 2016 r. dzięki współpracy Wójta Gminy Turobin ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju na zimowisko do Milówki i Ochotnicy Dolnej wyjechało 48 dzieci z terenu naszej Gminy. 

Podkategorie