Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w dniu 2 marca 2016 r. przy Remizie OSP w Turobinie w godz.: 9:00 - 17:00

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje wypoczynek dla osób w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 roku), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

10 stycznia 2016 r. trzy zespoły z gminy Turobin wzięły udział w organizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Piast” VI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, w Domu Kultury LSM. Trzy zespoły i trzy pokolenia: zespół śpiewaczy Gródczanie, reprezentujący seniorów,  młodzieżowy zespół wokalno – instrumentalny EKEJM z  Czernięcina oraz Iskierki - chór szkolny Zespołu Szkolno Przedszkolnego  z Turobina.

Z okazji nadchodzącego Nowego 2016 Roku serdeczne życzenia dla wszystkich mieszkańców Gminy Turobin.
Niech radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń spotkają Was w każdym dniu Nowego Roku. 
Realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności życzą: Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski i Przewodniczący Rady Gminy

Podkategorie