Nawiązując do słów znanej serialowej piosenki „... lat minęło, jak jeden dzień” budzi się refleksja, czy obchodzące jubileusz 50 – lecia małżeńskie pary z gminy Turobin również myślą, że pół wieku wspólnego życia minęło im jak jeden dzień. Nierzadko spotykamy się z określeniem, że długie są minuty, godziny, dni, ale życie jest krótkie, a kolejne lata mijają niepostrzeżenie. Szanowni jubilaci doskonale pamiętają dzień swojego ślubu, serdeczne życzenia składane im przez gości weselnych, dni, w których na świat przychodziły ich dzieci i kiedy to one stawały na ślubnym kobiercu.

POWIATOWY  ZESPÓŁ DORADZTWA  ROLNICZEGO  W  BIŁGORAJU

w dniu   12 lutego 2016 r. o godz. 1000

w Szkole w Turobinie

(wejście od strony Remizy OSP)

organizuje szkolenie

"Nowe technologie w uprawie zbóż i rzepaku z uwzględnieniem integrowanej ochrony"

W dniu 20.02.2016 r. (sobota) od godz. 9:00 do ostatniego pacjenta w Urzędzie Gminy w Turobinie (Sala Posiedzeń) odbędą się badania okulistyczne

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza miłośników muzyki - śpiewających, grających do udziału w przesłuchaniu rekrutacyjnym do zespołów wokalno-instrumentalnych.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania rekrutacyjne odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turobinie.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Podkategorie