Rozkład jazdy

 

I kurs

II kurs

l.p.

Przystanek PKS

Godzina wyjazdu

Godzina powrotu

Godzina wyjazdu

Godzina powrotu

1

Rokitów

9:00

9:56

15:00

15:56

2

Załawcze

9:04

10:00

15:04

16:00

3

Tarnawa Mała

9:00

9:56

15:00

15:56

4

Olszanka

9:04

10:00

15:04

16:00

5

Elizówka I

9:00

9:56

15:00

15:56

6

Elizówka II

9:04

10:00

15:04

16:00

7

Żabno-Kolonia I

9:00

9:56

15:00

15:56

8

Żabno-Kolonia II

9:04

10:00

15:04

16:00

9

Wólka Czernięcińska

9:00

9:56

15:00

15:56

10

Gaj Czernięciński

9:04

10:00

15:04

16:00

11

Zabłocie

9:00

9:56

15:00

15:56

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał: a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie Sesji.

Informujemy, że w związku z niską frekwencją na I posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Żabnie w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. ponowne spotkanie Obwodowej Komisji Wyborczej odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                           Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                            Urzędnik Wyborczy

Informuję, że podanych poniżej terminach odbędą się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Turobin w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

OKW nr 1,2,3,4  - 23.09.2023r. godz. 9:00, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

OKW nr 5,6,7,8,9 - 23.09.2023r. godz. 9:45, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek4,

OKW nr 10,11,12,13,14 - 23.09.2023r. godz. 10:30, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                                                                                         Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                                                                                         Urzędnik Wyborczy

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 33 w Turobinie, że 24.09.2023 r  informujące, że nie odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, ze względu na to, iż liczba mandatów w okręgu wyborczym jest równa liczbie  zgłoszonych kandydatów.
 

Podkategorie