Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Turobin na Białą Niedzielę,

która odbędzie się w dniu 24 września 2023 r.

w Zespole Szkół w Turobinie

Rejestracja w godz.: 9:30-12:00

Przyjmować będą lekarze:

dermatolog, ginekolog, chirurg-urolog, kardiolog, okulista, pulmonolog, laryngolog, reumatolog.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu II

z dnia 15 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Turobin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, co następuje:

W dniu 19 września 2023 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turobin odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13

- Nr 14

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

                                                                                                                                       Komisarz Wyborczy
                                                                                                                                           w Zamościu II

                                                                                                                                             Marek Mazur

 

Lista zarejestrowanych kandydatów w Gminie Turobin:

1. Stanisław Jarmuł

2. Beata Warda

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców odbędą się 27 września 2023 r. w godzinach 8:00-15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Prosimy o dokonywanie zapisów pod numerem telefonu 84 68 33 335 lub w sekretariacie.

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju.

Wójt Gminy Turobin

Andrzej Kozina

wraz z pracownikami

Podkategorie