Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina, Parafia p.w. św. Dominika w Turobinie oraz Gminna Bibliotek Publiczna zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne.

20 sierpnia 2023 r. Stadion Sportowy w Turobinie.

Początek godz. 13:00

Konkurs plastyczny pn. „Pamiątka z wakacji spędzonych w Gminie Turobin” - zaprojektuj, wykonaj, przynieś/przyślij. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców i gości, niezależnie od wieku, którzy są zafascynowani gminą Turobin oraz do tych, którzy wciąż na nowo odkrywają ciekawe miejsca i bogactwo przyrodniczo-kulturowe tej ziemi.

Być może, właśnie wam, dawno chodzi po głowie pomysł na pamiątkę z wakacji spędzonych w swojej miejscowości, być może chcielibyście pokazać swój pomysł, umiejętności i znajomość różnych technik plastycznych.
Zapraszamy - zaprojektuj gadżet/pamiątkę, wykonaj, przyślij lub przynieś do Urzędu Gminy w Turobinie.

Zachęcamy do wykorzystania wszelkich dostępnych technik od rysunku po haft, decoupage, quillinę, rzeźbę, glinę, wosk, mydło, makramę, masę plastyczną oraz wszystkiego co tylko przyjdzie Wam do głowy i wpadnie w ręce. Ufamy, że będzie ciekawie.
Dla zwycięzców są przewidziane ciekawe nagrody:)

Czekamy do 31 sierpnia br.

Poniżej do pobrania REGULAMIN

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Turobin odbędą się 17 sierpnia 2023 r. w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Zapisy pod nr tel. 84 68 33 335

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 28.07.2023 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Turobin.

  1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz

Podkategorie