Zarządzenie w sprawie konkursu wraz z załącznikiem