SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TUROBIN !

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Turobin zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego /szamba/ lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji m.in.

- dane właściciela, użytkownika,

- adres nieruchomości,

- nr ewidencyjny działki,

- dane techniczne dotyczące zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni.

Wypełnione zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma), należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Turobin na biurze podawczym lub pok. nr 9, pocztą na adres: Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy Turobin pok. nr 9 oraz na stronie internetowej: www.turobin.pl

Na podstawie powyżej wymienionych przepisów Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości

w gminie, obowiązek prowadzenia ewidencji przez gminy został wprowadzony w celu prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu porządku

i czystości w gminach, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania faktu korzystania z podmiotu, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie dostarczenia wypełnionego zgłoszenia do 29 maja 2020 r. zostanie przeprowadzona kontrola nieruchomości przez pracowników tutejszego Urzędu.

Szczegółowych informacji w sprawie ankiety mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 84/ 6833335 wew. 40 lub w pok. nr 9.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (DOCX)