Uwaga!

Obowiązek złożenia nowej deklaracji

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkującej daną nieruchomość w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.


Do deklaracji  należy wpisać  liczbę osób faktycznie zamieszkałych. Należy pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd Gminy Turobin będzie prowadzić czynności sprawdzające. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty w drodze decyzji.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.turobin.pl, zakładka: GOSPODARKA ODPADAMI.

Uzupełnioną deklarację należy:

wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..,

przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Turobin ul. Rynek 4 23-465 Turobin

wrzucić do skrzynki pocztowej przy Urzędzie Gminy w Turobinie.

UWAGA!!! W związku z epidemią koronowirusa i ryzykiem zarażenia nie należy składać deklaracji bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Turobinie!!!

W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 84 6833335 wew. 40.

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w związku ze zmianą przepisów wszyscy jesteśmy zobligowani do obowiązkowej segregacji odpadów!

W związku z obowiązkiem segregacji odpadów od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za odpady:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 12 zł za miesiąc/ 1 osobę

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny wynosi
24 zł za miesiąc / 1 osobę

Zasady segregacji znajdują się na stronie Urzędu Gminy, natomiast worki na poszczególne frakcje odpadów do pobrania w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9.