Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wychodząc naprzeciw potrzebom, wynikającym z rosnącej liczby osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie, podjął inicjatywę zorganizowania wsparcia psychologicznego na terenie województwa lubelskiego.

 
Odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego w działania te aktywnie włączyły się samorządy powiatowe, angażując pracowników podległych im jednostek, realizujących na co dzień zadania z zakresu interwencji kryzysowej, specjalistycznego poradnictwa, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
Owocem efektywnej współpracy są funkcjonujące w każdym powiecie telefony, pod którymi osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać pomoc specjalistów. 

W powiecie Biłgorajskim pomocy udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

tel.: 797 433 796 w dni powszednie dla dzieci i młodzieży 11:00 - 16:00

tel.: 510 104 454 w dni powszednie 08:00-15:00

Dodatkowo całodobowo wsparcia psychologicznego udzielają specjaliści WOT

/infolinia 800-100-102 oraz możliwość połączenia wideo w programie Skype/.