ZAWIADOMIENIE

W związku z panującą na terenie całego kraju suszą informujemy mieszkańców Gminy Turobin o czasowym (do odwołania) zakazie wykorzystywania wody

z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywcze i sanitarne.

Wprowadza się zakaz podlewania ogródków i nawadniania gruntów rolnych.

Bezprawny pobór wody z hydrantów jak i do celów na które wprowadza się

zakaz będzie traktowany jako nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych.