O pomoc może wystąpić rolnik: posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha zarabiający produkcji zwierzęcej lub roślinnej (wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku), posiadający wpis do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

 Wsparcie do 100 000,00 zł obejmuje:

  • ulepszenie już istniejących instalacji nawadniających
  • powiększenie obszaru nawodniania
  • jednocześnie powiększenie obszaru nawodniania oraz ulepszenie już istniejących instalacji

W praktyce oznacza to, że rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski  wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji!

Formularz  wniosku o przyznanie pomocy (WoPP) wraz z instrukcjami jego  wypełnienia dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.