INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie

ODWOŁANE ZOSTAŁO

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

zaplanowane na dzień

12 i 13 maja 2020 r.

Z PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2019

z powodu braku żywności w magazynach PCK w Lublinie

o wznowieniu dostaw będziemy informować