Wójt Gminy Turobin informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. zostanie uruchomione Przedszkole Samorządowe w Turobinie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Turobinie oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Szymona Szymonowicza   w Czernięcinie   i Szkole Podstawowej w Gródkach.

Szczegółowa organizacja pracy przedszkola/oddziałów przedszkolnych będzie uzależniona od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

 W czasie pracy przedszkola/oddziałów przedszkolnych będzie obowiązywał rygor sanitarny    i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych.Szczegółowe informacje oraz formularze dokumentów  umieszczone są na stronach internetowych placówek oświatowych pod adresem:

1.      www.zsturobin.szkolnastrona.pl – Zespół Szkół w Turobinie;

2.      www.spczerniecin.szkolnastrona.pl – Szkoła Podstawowa w Czernięcinie;

3.      www.szkolagrodki.zfix.pl   - Szkoła Podstawowa w Gródkach.

Rodzice, którzy zdecydują o posyłaniu dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.